null

JB Tools garantieprogramma

PROGRAMMA BESCHRIJVING:

JB Tools biedt haar klanten onafhankelijk een best-in-class garantieprogramma gericht op het leveren van 100% tevredenheid aan haar klanten (het "Garantieprogramma"). Daarom biedt JB Tools , als aanvulling op de 100% Tevredenheidsgarantie van JB Tools , haar klanten een garantie op allemaal producten verkocht door JB Tools als volgt: JB Tools garandeert dat elk product dat het verkoopt vrij is van defecten in vakmanschap en materialen, bij normaal gebruik en omstandigheden, voor een periode die gelijk is aan de duur van de fabrieksgarantie die van toepassing is op het product vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij JB Tools plus een aanvullende periode van 180 kalenderdagen. Meer verwante informatie over ons beleid voor het matchen van fabrikanten vindt u door te klikken hier.

CLAIMINDIENING:

Om een ​​claim onder dit garantieprogramma in te dienen, stuurt u een e-mail naar support@jbtools.com en vermeldt u het volgende: (i) afbeelding(en), video('s) en/of ander bewijsmateriaal dat de defecte toestand en/of storingskwestie aantoont; (ii) aankoopbewijs van het product van JB Tools ; en (iii) het model- en/of serienummer associated bij het product hoort.

GARANTIEPROCES:

JB Tools stemt ermee in, naar eigen goeddunken en op basis van productbeschikbaarheid, gedurende de toepasselijke garantieperiode, (i) om defecten in materiaal of vakmanschap te herstellen, (ii) om een ​​gerepareerd of opgeknapt product van gelijke waarde te leveren zonder enige kosten aan de klant, OF (iii) om de klant een bedrag terug te betalen dat gelijk is aan de waarde van het product op het moment dat de garantieclaim wordt ingediend. Een dergelijke reparatie, vervanging of terugbetaling onder dit Garantieprogramma is onderhevig aan: (i) verificatie van de gebrekkige toestand en/of storingskwestie, evenals (ii) bewijs van aankoop van het product van JB Tools , zoals bevestigd door het verstrekken van een bewijs van de transactie, evenals het model- en/of serienummer dat is associated aan het gegarandeerde product.

BEPERKINGEN:

Behoudens een van toepassing zijnde fabrieksgarantie die uitdrukkelijk anders vermeldt, dekt en/of is dit Garantieprogramma niet van toepassing op de volgende situaties: (i) Elke defecte toestand en/of storing die het gevolg is van oneigenlijk gebruik (zoals elk gebruik dat in strijd is met de gebruikershandleiding associated bij het product hoort); (ii) Elke defecte toestand en/of storing die het gevolg is van enig gebruik waarvoor het product niet bedoeld was; (iii) Elke defecte toestand en/of storing die het gevolg is van onjuist of onvoldoende onderhoud of zorg; (iv) Elke defecte toestand en/of storing die het gevolg is van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongelukken; (v) Ontevredenheid van de klant; en/of (vi) Normale slijtage. JB Tools geeft geen uitdrukkelijke garantie of voorwaarde, zowel schriftelijk als mondeling, en JB Tools wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden af ​​die niet in dit Garantieprogramma worden vermeld.

VERLENG GARANTIE:

Als u een verlengde garantie hebt aangeschaft, zie dan hieronder:

  • Klik voor de veelgestelde vragen over Garantie verlengen hier.
  • Als een bestelling wordt geannuleerd, wordt het garantiecontract automatisch geannuleerd.
  • De garantie dient ook te worden terugbetaald als een artikel met garantie wordt geretourneerd/terugbetaald.
  • Extend accepteert garantieterugbetalingen/annuleringen gedurende 60 dagen.
  • Ga naar om een ​​nieuwe claim in te dienen of om een ​​bestaande claim te volgen https://klanten.extend.com.