PROGRAMMA BESCHRIJVING:

JB Tools biedt zijn klanten onafhankelijk een best-in-class garantieprogramma gericht op het leveren van 100% tevredenheid aan zijn klanten (het “Garantieprogramma”). Daarom biedt JB Tools als aanvulling op de 100% tevredenheidsgarantie van JB Tools , haar klanten een garantie op alle producten die door JB Tools als volgt worden verkocht: JB Tools garandeert dat elk product dat zij verkoopt vrij is van defecten in vakmanschap en materialen, bij normaal gebruik en omstandigheden, gedurende een periode die gelijk is aan de tijdsduur die is opgenomen in de fabrieksgarantie die van toepassing is op het product vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij JB Tools plus een extra periode van 180 kalenderdagen. Meer gerelateerde informatie over ons fabrikantmatchingbeleid kunt u vinden door op te klikken hier.

CLAIM INDIENING:

Om een ​​claim in te dienen onder dit Garantieprogramma, stuurt u een e-mail naar support@jbtools.com en vermeldt u het volgende: (i) afbeelding(en), video('s) en/of ander bewijsmateriaal dat de defecte toestand en/of het defecte probleem aantoont; (ii) aankoopbewijs van het product bij JB Tools ; En (iii) het model- en/of serienummer dat bij het product associated .

GARANTIEPROCES:

JB Tools gaat ermee akkoord, naar eigen keuze en op basis van de beschikbaarheid van het product, gedurende de toepasselijke garantieperiode: (i) om defecten in materiaal of vakmanschap te repareren, (ii) om een ​​gerepareerd of gereviseerd product van gelijke waarde te leveren zonder enige kosten voor de klant, OF (iii) om de klant een bedrag terug te betalen dat gelijk is aan de waarde van het product op het moment dat de garantieclaim wordt ingediend. Een dergelijke reparatie, vervanging of terugbetaling onder dit Garantieprogramma is onderworpen aan: (i) verificatie van de defecte toestand en/of het storingsprobleem, evenals (ii) aankoopbewijs van het product bij JB Tools , zoals bevestigd door het overleggen van een bewijs van de transactie, evenals het model- en/of serienummer dat bij het gegarandeerde product associated .

BEPERKINGEN:

Behoudens een toepasselijke fabrieksgarantie waarin uitdrukkelijk anders wordt vermeld, omvat dit garantieprogramma niet en/of is het niet van toepassing op de volgende situaties: (i) Elke defecte staat en/of storingsprobleem als gevolg van oneigenlijk gebruik (zoals elk gebruik dat in strijd is met de gebruikershandleiding die bij het product associated ); (ii) Elke defecte toestand en/of storingsprobleem als gevolg van gebruik waarvoor het product niet bedoeld is; (iii) Elke defecte toestand en/of storingsprobleem als gevolg van onjuist of onvoldoende onderhoud of verzorging; (iv) Elke defecte toestand en/of storingsprobleem als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongelukken; (v) Ontevredenheid van klanten; en/of (vi) Normale slijtage. JB Tools geeft geen uitdrukkelijke garantie of voorwaarde, zowel schriftelijk als mondeling, en JB Tools wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden af ​​die niet in dit garantieprogramma zijn vermeld.

VERLENG GARANTIE:

Als u een garantieverlenging hebt gekocht, zie dan hieronder:

  • Voor de veelgestelde vragen over de garantieverlenging klikt u op hier.
  • Als een bestelling wordt geannuleerd, wordt het garantiecontract automatisch geannuleerd.
  • De garantie moet ook worden terugbetaald als een artikel met garantie wordt geretourneerd/terugbetaald.
  • Extend accepteert garantierestituties/annuleringen gedurende 60 dagen.
  • Als u een nieuwe claim wilt starten of een bestaande claim wilt volgen, gaat u naar https://klanten.extend.com.